LASAP

Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) ir neatkarīga profesionāļu apvienība, kas veido sabiedrisko attiecību nozares reputāciju, nodrošina zināšanu pārnesi sabiedrisko attiecību profesionāļu vidū, veicina biedriskumu, kā arī uzstāda nozares kvalitātes un ētikas standartus. Asociācija darbojas no 2001.gada 9.maija un šobrīd apvieno vairāk kā 100 nozares profesionāļus un akadēmiķus.

LASAP pārstāv sabiedrisko attiecību profesionāļu intereses, organizē pieredzes apmaiņas, kompetenču pilnveidošanas pasākumus un līdzdarbojas nozares konferenču organizēšanā.

Dalība LASAP dod iespēju sniegt savu un uzzināt citu profesionāļu pieredzi, pilnveidot zināšanas un veicināt kopējo Latvijas sabiedrisko attiecību jomas līmeņa paaugstināšanu.. Biedrības pasākumi, piemēram, ikmēneša Labas prakses pēcpusdienas, tematiskie semināri, kā arī iesaiste augstskolu un citu nozares organizāciju rīkotajos notikumos stimulē jaunu ideju rašanos, interesantas diskusijas.

Asociācijas biedri saņem jaunāko informāciju par vakancēm sabiedrisko attiecību un saistītajās jomās, turklāt LASAP pasākumi ir lieliska vieta profesionālo kontaktu paplašināšanai. LASAP regulāri pilnveido savu pasākumu klāstu, tēmu izvēlē un organizēšanā bieži iesaistot arī biedrus. Šajā lapā ir pieejama informācija par sabiedrisko attiecību nozares aktualitātēm, profesionāļu viedokļi, aktuālais par pieejamajiem informatīvajiem un izglītojošajiem pasākumiem, kā arī iespējām karjeras izaugsmei sabiedrisko attiecību nozarē.

LASAP popularizē ētisku pieeju sabiedrisko attiecību profesijai un praksei, tāpēc tās biedriem saistoši starptautiski izdoti ētikas kodeksi. LASAP biedriem un citiem interesantiem ir pieejami sabiedrisko attiecību profesionāļiem saistoši ētikas kodeksi latviešu un angļu valodās: